Sabtu, Februari 13, 2016
   
Text Size

Carian

Ujian Allah ke atas umat ketika berihram - Tafsir Al-maidah ayat 94

Sebenarnya ayat ini diturunkan kepada mereka yang mati dalam keadaan beriman sebelum diharamkan arak dan judi. Termasuklah mereka yang dimaafkan oleh Allah kerana melakukan kesalahan itu dengan jahilnya. Umpamanya seseorang itu baru sahaja masuk Islam. Dia tidak mengetahui arak dan judi diharamkan oleh Allah. justeru dosanya itu diampunkan oleh Allah.
Ataupun orang yang gila (hilang akal) dan melakukan perkara yang diharamkan itu turut diampun oleh Allah SWT. Mereka itu dikecualikan oleh Allah SWT daripada hukum akhirat dan dikecualikan juga daripada hukum dunia.

Seterusnya Allah berfirman yang bermaksud "Wahai orang-orang yang beriman, demi sesungguhnya Allah menguji kamu semasa kamu berihram dengan binatang buruan yang mudah ditangkap oleh tangan kamu dan mudah kena tikaman lembing-lembing kamu supaya Allah ketahui wujudnya sesiapa yangh takut kepadaNya dan semasa ia tidak dilaihat orang.

"Oleh itu sesiapa yang melampaui batas sesudah yang demikian maka baginya azab yang tidak teperi sakitnya." (Surah Al-maidah:94)

Ayat-ayat ini termasuk di dalam ayat-ayat yang berkaitan engan makan dan minuman.

Antara perkara yang menjadi amalan oerang-orang Arab mencari makan ialah berburu binatang.

Di dalam ayat ini Allah mengingatkan mereka bahawa mereka diuji oelh Allah SWT dengan perburuan.

Firman Allah yang bermaksud, "wahai orang-orang yang beriman, demi sesungguhnya Allah menguji kamu dengan sesuatu daripada binatang buruan" (Al-maidah :94)

Sesetengah ulamak menyatakan bahawa ayat ini diturunkan pada tahun Hudaibiyah, pada tahun Rasulullah s.a.w menuju ke Makkah untuk melakukan umrah lalu disekat oleh orang-orang musyrikin dan selepas itu berlakunya perjanjian Hudaibiyah.

Pada tahun itu mereka bersama-sama Rasulullah menuju ke Makkah. Ada antara mereka yang memakai ihram dan ada diantara merekayang sebaliknya.

Mereka diujioleh Allah SWT dengan banyaknya binatang buruan yang melintas dihadapan mereka.

Allah mengaskan bahawa Dia akan menguji kamu dengan binatang buruan. Menurut hukum syarak, diharamkan kepada orang-orang yang sedang ihram berburu, menangkap binatang buruan serta menyembelihnya.

Perkara ini menjadi ujian kepada mereka yang bersama Rasulullah s.a.w sebagaimana Allah pernah menguji Bani israil dengan banyaknya ikan berhimpun di pesisir pantai pada hari Sabtu.

Begitulah juga para sahabat diuji oleh Allah denga banyaknya binatang buruan ketika mereka bersama-sama dengan Nabi s.a.w.

Sesetengah ulama mengatakan bahawa ayat ini ditujukan khusus kepada orang yang berihram termasuk pendapat Ibnu Abas r.a. sementara sesetengah ulama yang lain mengatakan bahawa ayat ini juga ditujukan kepada orang yang tidak ihram sebagaimana pendapat Imam Malik.

Sebaik-baiknya ayat ini menjadi ujian kepada semua termasuk kepada orang yang di dalam ihram dan kepada orang yang tidak ihram yang menjadi pemburu binatang. Semuanya diuji oleh Allah kerana orang yang berburu berada di dalam hutan ketika tidak ada manusia lain disampingnya.

Persoalannya adakah dia memakan binatang yang dihalalkan oleh Allah ataupun sebaliknya. Adakah dia memakan binatang yang diburu itu mengikut hukum syarak ataupun tidak.

Mengikut hukum Syarak pada asalnya binatang itu hendaklah disembelih. Mengikut hukum syarak juga dihalalkan binatang perburuan yang dibunuh dengan alat perburuan yang tajam dan mengoyakkan kulit serta daging sekaligus menembusi jasad binatang buruan itu.

Sementara kebanyakan ulama mutakhirin (kotemporari) menyatakan bahawa binatang buruan yang ditembak dengan senjata yang menggunakan bahan leyupan pada zaman seakrang ini juga dihalalkan kerana ia mempunyai kekuatan ketajaman dengan berpandukan kepada kitab-kitab feqah di zaman silam yang mengatakan bahawa senjata yang menggunakan bahan tersebut tidak dibolehkan.

Sementara ulama mutakhirin mengatakan bahawa peluru pada zaman dahulu dibuat daripada tanah yang dibakar dan dilontarkan menggunakan bahan letupan berbeza dengan peluru yang ada di zaman ini yang mempunyai kekuatan ketajaman.

Antara mereka yang menghalalkan perburuan dengan senjata letupan ini ialah Imam Nawawi di dalam Kitab Fatawanya, Syed Sabiq di dalam kitabnya Fiqhus Sunah dan beberapa orang ulama lain lagi di dalam kitab-kitab muktabar kontemporari.

Pembuka Kata

Kenyataan Media

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Video Terkini

Sebarkan

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Google Bookmarks RSS Feed 

E-mail PAS

Sedang Online

Kami ada 8 tetamu online